Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Felietony

Turki Wielkanocne

Najciekawszym obrządkiem ludowym okresu świąt wielkanocnych są bez wątpienia tzw. Turki. Jednocześnie jest to także zwyczaj najmniej znany, w którym rzadko kiedy uczestniczą przybysze spoza lokalnej społeczności.

Zwyczaj ten, sięgający swymi korzeniami czasów odsieczy wiedeńskiej, możemy podziwiać w wielu miejscowościach okolic Sandomierza m.in. Radomyślu n. Sanem, Zaleszanach, Majdanie Zbydniowskim, Woli Rzeczyckiej oraz Gniewczynie Łańcuckiej. Turki Wielkanocne to też najbardziej polski z obrządków świąt Wielkanocy.

Autor: Szymon Narożniak

Zobacz artykuły:Radomyśl n. Sanem - nawet w drodze pomiędzy domostwami turki trzymają szyk i porządek. Okolice Sandomierza

Turki Wielkanocne w drodze na uroczyste nabożeństwo. Radomyśl n. Sanem

Turki Wielkanocne - doktorzy

Turki Wielkanocne - defilada na Małym Rynku to najbardziej uroczysty moment całej ceremonii. Radomyśl n. Sanem

Zaleszany - przemarsz Turków Wielkanocnych

Zaleszany - Turki Wielkanocne należą do najbardziej widowiskowych obrzędów ludowych w Polsce

Zaleszany - nad przebiegiem musztry Turków Wielkanocnych czuwają komendanci

Zaleszany - uroczystym paradom przyglądają się wszyscy uczestnicy nabożeństwa

Skomentuj

Opcja tylko dla zalogowanych

 

Turki Wielkanocne - basza

Turki Wielkanocne - w drodze do kościoła Turki mieszają się z mieszkańcami Radomyśla n. Sanem

Turki Wielkanocne - najstarszy stażem figlowy. Radomyśl n. Sanem

Przemarsz Turków Wielkanocnych z kościoła na Mały Rynek to moment szczególnie uroczysty. Radomyśl n. Sanem

Turki wielkanocne - figlowi

Turki Wielkanocne - tzw. doktorzy, jedna z największych atrakcji obrządku. Radomyśl n. Sanem

Turki Wielkanocne - pełniący rolę kwatermistrza Dorda. Radomyśl n. Sanem