Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Lasy JanowskieWłącz pokaz slajdów

Listopadowe światło
Zmierzch nad zalewem w Jarocinie
Kaplica na cmentarzu w Jarocinie
Kolory jesieni
lJesienne ostatki
W poszukiwaniu barw jesieni
Listopad na polach w pobliżu Jarocina
Jesień
Grzyb wśród traw
Zalew w Jarocinie i świątynia dumania
Zalew w Jarocinie
Krzyżak
Pod baldachimem drzew
Brzozy
Okolice Jarocina
Las w okolicy Nalep
Pomnikowe drzewo w pobliżu kaplicy w Nalepach
Pomnik przyrody w pobliżu kaplicy w Nalepach
Pola w okolicy Nalep
Gdzieś w lesie
Lasy Janowskie

Lasy Janowskie

kraina

Lasy Janowskie, stanowiące środkową i zachodnią część Puszczy Solskiej, są jednym z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce. Pokrywają Równinę Biłgorajską, będącą częścią Kotliny Sandomierskiej.

Przeważająca część drzewostanu objęta jest ochroną w ramach Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego. Jego przeważającą część zajmują bory sosnowe, z enklawami lasów mieszanych i jodłowych. Krajobraz urozmaicają piaszczyste wydmy poprzecinane malowniczymi dolinami śródleśnych rzek oraz rozległe kompleksy stawów rybnych.

Lasy Janowskie to także prawdziwy raj dla zapalonych ornitologów. Można zobaczyć tu całą plejadę rodzimego ptactwa m.in. orła bielika, żurawia, orlika krzykliwego, bąka, cietrzewia, głuszca oraz bociana czarnego.