Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Lasy JanowskieWłącz pokaz slajdów

Kosaciec żółty
Kwietna łąka nad rzeką Czartosową
Kosaćce żółte na podmokłej łące
Wiosenne kwiaty
Wiosennie
Wełnianka pochwowata
Wełnianka pochwowata
Staw Imielty Ług
Staw Radełko
Staw Imielty Ług
Staw Imielty Ług
Staw Imielty Ług
Staw Imielty Ług
Łany kwitnącej wełnianki pochwowatej
Łany kwitnącej wełnianki pochwowatej
Bagno zwyczajne
Bagno zwyczajne
Staw Pogorzelec
Kosaciec żółty
Staw Pogorzelec
Lasy Janowskie

Lasy Janowskie

kraina

Lasy Janowskie, stanowiące środkową i zachodnią część Puszczy Solskiej, są jednym z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce. Pokrywają Równinę Biłgorajską, będącą częścią Kotliny Sandomierskiej.

Przeważająca część drzewostanu objęta jest ochroną w ramach Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego. Jego przeważającą część zajmują bory sosnowe, z enklawami lasów mieszanych i jodłowych. Krajobraz urozmaicają piaszczyste wydmy poprzecinane malowniczymi dolinami śródleśnych rzek oraz rozległe kompleksy stawów rybnych.

Lasy Janowskie to także prawdziwy raj dla zapalonych ornitologów. Można zobaczyć tu całą plejadę rodzimego ptactwa m.in. orła bielika, żurawia, orlika krzykliwego, bąka, cietrzewia, głuszca oraz bociana czarnego.