Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Lasy JanowskieWłącz pokaz slajdów

Zalew w Jarocinie
Krzyżak
Pod baldachimem drzew
Brzozy
Okolice Jarocina
Las w okolicy Nalep
Pomnikowe drzewo w pobliżu kaplicy w Nalepach
Pomnik przyrody w pobliżu kaplicy w Nalepach
Pola w okolicy Nalep
Gdzieś w lesie
Leśne ostępy
Na kwiatku
Leśne kwiaty
Kruszczyca złotawka
Rozlewisko Czartosowej
Leśny baldachim
Gdzieś w lesie
Ważki przyłapane na miłości
Ważki przyłapane na miłości
Wezbrana Czartosowa
Lasy Janowskie

Lasy Janowskie

kraina

Lasy Janowskie, stanowiące środkową i zachodnią część Puszczy Solskiej, są jednym z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce. Pokrywają Równinę Biłgorajską, będącą częścią Kotliny Sandomierskiej.

Przeważająca część drzewostanu objęta jest ochroną w ramach Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego. Jego przeważającą część zajmują bory sosnowe, z enklawami lasów mieszanych i jodłowych. Krajobraz urozmaicają piaszczyste wydmy poprzecinane malowniczymi dolinami śródleśnych rzek oraz rozległe kompleksy stawów rybnych.

Lasy Janowskie to także prawdziwy raj dla zapalonych ornitologów. Można zobaczyć tu całą plejadę rodzimego ptactwa m.in. orła bielika, żurawia, orlika krzykliwego, bąka, cietrzewia, głuszca oraz bociana czarnego.