Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Lasy JanowskieWłącz pokaz slajdów

Staw Łopata
Wiosenny kwiat
Przyłapany na posiłku
Burzowo
Robaczek
Na kwiatach
Pszczoła na kwiatach bagna zwyczajnego
Bagno zwyczajne
Bagno zwyczajne
Rusałka osetnik
Rusałka osetnik
Staw Łopata
Staw Łopata
Tajemnicze mokradła
Leśny strumień
W cieniu sosen
Wśród sosen
Bór bagienny
Święty Franciszek z Asyżu w leśnej kapliczce
Cieniem malowane
Lasy Janowskie

Lasy Janowskie

kraina

Lasy Janowskie, stanowiące środkową i zachodnią część Puszczy Solskiej, są jednym z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce. Pokrywają Równinę Biłgorajską, będącą częścią Kotliny Sandomierskiej.

Przeważająca część drzewostanu objęta jest ochroną w ramach Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego. Jego przeważającą część zajmują bory sosnowe, z enklawami lasów mieszanych i jodłowych. Krajobraz urozmaicają piaszczyste wydmy poprzecinane malowniczymi dolinami śródleśnych rzek oraz rozległe kompleksy stawów rybnych.

Lasy Janowskie to także prawdziwy raj dla zapalonych ornitologów. Można zobaczyć tu całą plejadę rodzimego ptactwa m.in. orła bielika, żurawia, orlika krzykliwego, bąka, cietrzewia, głuszca oraz bociana czarnego.