Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Lasy JanowskieWłącz pokaz slajdów

Lipa - takie tam pozostałości starej zabudowy
Lipa - takie tam pozostałości starej zabudowy
Lipa - takie tam pozostałości starej zabudowy
Lipa - takie tam pozostałości starej zabudowy
Lipa - takie tam pozostałości starej zabudowy
Lipa - takie tam pozostałości starej zabudowy
Lipa - obok tej kalpiczki tętniła kiedyś życiem gajówka, kiedyś ...
Lipa - kapliczka tuż za wsią Goliszowiec i drogowskaz jak gdzie szukać Lipy
Lipa -  zrekonstruowane historyczne przejście graniczne pomiędzy zaborem austriackim i rosyjskim
Lipa -  zrekonstruowane historyczne przejście graniczne pomiędzy zaborem austriackim i rosyjskim
Lipa -  zrekonstruowane historyczne przejście graniczne pomiędzy zaborem austriackim i rosyjskim
Zarzecze - cyber strach :
Zarzecze - wiejskie klimaty ...
Zarzecze - wiejskie klimaty ...
Zarzecze - a ja wolę takimi drogami spacerować...
Zarzecze - a ja wolę takimi drogami spacerować...
Zarzecze - a ja wolę takimi drogami spacerować...
Zarzecze - tak wygląda krowa taka ze wsi, a nie z hodowli na wielką skalę ...
Zarzecze - nawet krowie żal, że bociany szykują się do odlotu...
Zarzecze - jedni kochają konie, inni wolą traktory ...
Lasy Janowskie

Lasy Janowskie

kraina

Lasy Janowskie, stanowiące środkową i zachodnią część Puszczy Solskiej, są jednym z największych zwartych kompleksów leśnych w Polsce. Pokrywają Równinę Biłgorajską, będącą częścią Kotliny Sandomierskiej.

Przeważająca część drzewostanu objęta jest ochroną w ramach Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego. Jego przeważającą część zajmują bory sosnowe, z enklawami lasów mieszanych i jodłowych. Krajobraz urozmaicają piaszczyste wydmy poprzecinane malowniczymi dolinami śródleśnych rzek oraz rozległe kompleksy stawów rybnych.

Lasy Janowskie to także prawdziwy raj dla zapalonych ornitologów. Można zobaczyć tu całą plejadę rodzimego ptactwa m.in. orła bielika, żurawia, orlika krzykliwego, bąka, cietrzewia, głuszca oraz bociana czarnego.