Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: MyczkowceWłącz pokaz slajdów

Park Miniatur Świątyń w Myczkowcach
Park Miniatur Świątyń w Myczkowcach
Park Miniatur Świątyń w Myczkowcach
Park Miniatur Świątyń w Myczkowcach
Park Miniatur Świątyń w Myczkowcach
Park Miniatur Świątyń w Myczkowcach
Ogród Biblijny Caritas Myczkowce.
Ogród Biblijny Caritas Myczkowce.
Rzeka San widziana z zapory w Myczkowcach
Jezioro Myczkowskie
Spoglądając z zapory w Myczkowcach
Stare koryto Sanu
W Ogrodzie Biblijnym
Myczkowce - elementy konstrukcji zapory wodnej
Rozlewiska za tamą
Kościółek Parafialny
Zatrzymany czas 2
Myczkowce - widok z pomostu elektrowni
Myczkowce - elektrownia szczytowo-pompowa
Myczkowce - bieszczadzkie bociany
Myczkowce

Myczkowce

miejscowość

Myczkowce to jedna z najstarszych osad w Bieszczadach. Za początek powstania osady uważa się 1376 rok, kiedy to starosta sanocki Piotr rozgraniczył dwie sąsiadujące wsie szlacheckie stanowiące własność Oleśki: Myczkowce i Terpiczów. Podział ten zatwierdził król Władysław Jagiełło w 1425 roku przywilejem królewskim.

Myczkowce leżą na wysokości ok. 360 m n.p.m. u stóp Grodziska (556 mn.p.m) i Michałowca (464 m n.p.m.). Jest to miejscowość letniskowa położoną na prawym brzegu Sanu w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Myczkowskiego.