Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: PaczółtowiceWłącz pokaz slajdów

Drewniany kościół w Paczółtowicach.
Drewniana dzwonnica przy kościele w Paczółtowicach.
Drewniany kościół Nawiedzenia NMP w Paczółtowicach z 1518 r
Drewniany kościół Nawiedzenia NMP w Paczółtowicach z 1518 r.
Paczółtowice. Kościół Narodzenia Najświętrzej Marii Panny - dzwonnica
Paczółtowice. Kościół Narodzenia Najświętrzej Marii Panny
Paczółtowice

Paczółtowice

miejscowość

Paczółtowice położone są na Wyżynie Olkuskiej wchodzącej w skład Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ze względu na piękno krajobrazu i walory przyrodnicze tereny te włączone zostały do obszaru chronionego Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.

Na obrzeżach miejscowości znajduje się duży kompleks leśny - Las Żarski i malowniczy rezerwat przyrody Dolina Racławki, będący największym rezerwatem Małopolski. Przez miejscowość przebiega Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd.