Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: KlimontówWłącz pokaz slajdów

Klimontów - klasztor św. Jacka
Klimontów - św. Jacek przed klasztorem
Klimontów - przed klasztorem św. Jacka
Klimontów - klasztor i kościół św. Jacka
Klimontów - brama do klasztoru i kościoła św. Jacka
Klimontów - klasztor podominikański św. Jacka z lat 1620-1623
Klimontów - fragment wnętrza kościoła p.w. św. Józefa
Klimontów - fragment ołtarza kościoła p.w. św. Józefa
Klimontów - elipsowata kopuła kościoła p.w. św. Józefa
Klimontów - wnętrze kościoła p.w. św. Józefa
Klimontów - kościół p.w. św. Józefa (Kolegiata)
Klimontów - kościół p.w. św. Józefa (Kolegiata)
Klimontów - barokowa Kolegiata
Klimontów - barokowa Kolegiata
Klimontów - barokowa Kolegiata z lat 1643-1650
Klimontów - budynek Banku Spółdzielczego
Klimontów - zwornik z herbem Ossolińskich w klasztorze św. Jacka
Klimontów - budynek banku założonego przez ojca B.Jasieńskiego
Klimontów - nawa główna
Klimontów - elipsowata kopuła latarni klimontowskiej