Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: JastrzębnikiWłącz pokaz slajdów

Jastrzębniki - rzeka Prosna
Jastrzębniki - rzeka Prosna
Jastrzębniki - rzeka Prosna
Jastrzębniki - rzeka Prosna
Jastrzębniki - rzeka Prosna
Jastrzębniki - rzeka Prosna
Jastrzębniki - pasieka w parku dworskim
Jastrzębniki. Fragment XIX-wiecznych zabudowań gospodarczych
Jastrzębniki. XIX-wieczny zespół dworski, fragment zabudowań gospodarczych
Jastrzębniki - fragment zabudowań gospodarczych
Jastrzębniki -  młodzi chłopcy bawiący się na tafli lodu parkowego stawu
Jastrzębniki - fragment parku dworskiego ze starymi wierzbami
Jastrzębniki. XIX-wieczny zespół dworski, wejście do oficyny
Jastrzębniki. Zdewastowany XIX-wieczny zespół dworski
Jastrzębniki. XIX-wieczny zespół dworski, rowerowy parking
Jastrzębniki. XIX-wieczny zespół dworski, wystawne schody prowadzące do budynku
Jastrzębniki. XIX-wieczny zespół dworski
Jastrzębniki. XIX-wieczny zespół dworski
Jastrzębniki - figura Matki Bożej stojąca przed wjazdem do zespołu dworskiego
Jastrzębniki - dwie kule na ogrodzeniu dworskiego parku
Jastrzębniki

Jastrzębniki

miejscowość

Jastrzębniki są małą wsią w powiecie Kaliskim. Znajdują się około 9 km na północny wschód od Kalisza. Położone są przy trasie Kalisz - Września. W XVI i XVIII wieku znane były jako wieś folwarczno - pańszczyźniana.