Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Bielsk PodlaskiWłącz pokaz slajdów

Stróże....
Późnobarokowy ratusz
Cerkiew św. Michała Archanioła z XVIII w.
Cerkiew św. Michała Archanioła z XVIII w.
Ikonostas w cerkwi Zaśnięcia Najśw.Maryi Panny w Bielsku Podlaskim
Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku Podlaskim
Cerkiew Prawosławna z XVIIw-Bielsk Podlaski
cerkiew
Kościół Matki Bożej z Góry Karmel
Kościół p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja.
Kościół pw. Matki Bożej z Góry Karmel
Cerkiew p.w. Zaśnięcia NMP
Cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny
Cerkiew św. Michała Archanioła
Cerkiew p.w. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny
Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek pw. Dzieciątka Jezus
Bielsk Podlaski - wash and go. Jeden pomnik, wiele znaczeń
Bielsk Podlaski - freski w cerkwi Zaśnięcia Bogurodzicy
Bielsk Podlaski - ikonostas cerkiewny
Bielsk Podlaski - w cerkwi