Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Horyniec ZdrójWłącz pokaz slajdów

teatr dworski w zespole pałacowym
teatr dworski w zespole pałacowym
kościół zdrojowy, dawna cerkiew
kościół zdrojowy, dawna cerkiew
przydrożna kapliczka
przydrożna kapliczka
w Horyńcu
w parku zdrojowym
w parku zdrojowym
Pałac Ponińskich, obecnie sanatorium Bajka
staw w Horyńcu
cd.wschodu słońca
wschód słońca
Pałac Ponińskich
Roztocze.  Kościół w Horyńcu Zdroju
Horyniec Zdrój - sanatorium Bajka
Horyniec Zdrój - sanatorium Bajka
Magiczne Drzwi do Roztocza Wschodniego.
Horyniec - klasycystyczna cerkiew grekokatolicka
Pałac Ponińskich w Horyńcu
Horyniec Zdrój

Horyniec Zdrój

miejscowość

Horyniec Zdrój to jedno z najmniej znanych polskich uzdrowisk. Występujące tu naturalne źródła siarczkowe były znane od dawna, jednak pierwszy zakład przyrodoleczniczy powstał na terenie Horyńca dopiero w 1962 r.

W późniejszych latach, po uzyskaniu przez miejscowość rangi uzdrowiska, wybudowano tu trzy sanatoria, urządzono Park Zdrojowy i pijalnię wód mineralnych, a na rzeczce Radrużce powstał niewielki zalew. W Horyńcu leczy się przede wszystkim schorzenia reumatyczne i zapalenia nerwów.

W miejscowości zachowało się także kilka ciekawych zabytków, z których najciekawszym jest dawny pałac Ponińskich (obecnie sanatorium). Według tradycji jest to przebudowany XVII-wieczny zameczek myśliwski króla Jana III Sobieskiego, który chętnie polował w tych stronach. Obok pałacu znajduje się budynek dawnego teatru dworskiego z lat 1843-1848. W części Horyńca zwanej Miasteczkiem wznosi się późnobarokowy kościół i klasztor franciszkanów.