Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: ZbierskWłącz pokaz slajdów

Fiat 1500 w Zbiersku
Zbiersk - Cukrownia obecnie chłodnia...
Zbiersk - Cukrownia
Zbiersk - Stacja Zbiersk Cukrownia - Kaliska Kolej Dojazdowa
Zbiersk - Stacja Zbiersk Cukrownia - Kaliska Kolej Dojazdowa
Zbiersk - Stacja Zbiersk Cukrownia - Kaliska Kolej Dojazdowa
Zbiersk - Stacja Zbiersk Cukrownia - Kaliska Kolej Dojazdowa
Zbiersk - Stacja Zbiersk Cukrownia - Kaliska Kolej Dojazdowa
Zbiersk - Stacja Zbiersk Cukrownia - Kaliska Kolej Dojazdowa
Zbiersk - Stacja Zbiersk Cukrownia - Kaliska Kolej Dojazdowa
Zbiersk - Stacja Zbiersk Cukrownia - Kaliska Kolej Dojazdowa
Zbiersk - Stacja Zbiersk Cukrownia - Kaliska Kolej Dojazdowa
Zbiersk - Stacja Zbiersk Cukrownia - Kaliska Kolej Dojazdowa
Zbiersk - Stacja Zbiersk Cukrownia - Kaliska Kolej Dojazdowa
Zbiersk - Stacja Zbiersk Cukrownia - Kaliska Kolej Dojazdowa
Zbiersk - Stacja Zbiersk Cukrownia - Kaliska Kolej Dojazdowa
Zbiersk - Stacja Zbiersk Cukrownia - Kaliska Kolej Dojazdowa
Zbiersk - Stacja Zbiersk Cukrownia - Kaliska Kolej Dojazdowa
Zbiersk - Stacja Zbiersk Cukrownia - Kaliska Kolej Dojazdowa
Zbiersk - Stacja Zbiersk Cukrownia - Kaliska Kolej Dojazdowa
Zbiersk

Zbiersk

miejscowość

Zbiersk, to mała miejscowość w Wielkopolsce, w powiecie kaliskim, w gminie Stawiszyn. Nazwa miejscowości Zbiersk nie jest dokładnie znana, ale w formie Sezibersco występuje już w roku 1063. Wiadomo, że w roku 1103 Zbiersk należał do klasztoru w Mogilnie. W tym czasie znany był jako Sebersko i następnie w 1579 roku jako Zgiersko. Wieś posiada bardzo bogatą przeszłość. Przetrwała wiele najazdów i wojen., w tym w roku 1306 najazd litewski, w 1331 roku najechali go Krzyżacy, w lipcu 1659 roku przebywały tu wojska Szwedzkie. W wieku XVIII dostaje się po drugim rozbiorze w 1793 roku pod zabór pruski i włączony zostaje do "Regeneracji Poznańskiej". W okresie Powstania Kościuszkowskiego tereny Zbierska zostają opanowane przez powstańców. Z kolei w 1813 roku przez Zbiersk wracają wojska Napoleońskie z wyprawy na Rosję. W czasie powstania listopadowego mieszkańcy Zbierska czynnie biorą w nim udział. Rozwój Zbierska zapoczątkowała "Fabryka cukru" , wybudowana w 1852 roku przez Repphana, która przeznaczona była do przerobu buraków z własnych majątków. W 1869 roku wybudowano szosę łączącą Zbiersk z Kaliszem i Koninem. W roku 1885 wybudowano szkołę dla dzieci rolników ze wsi Zbiersk, a następnie drugą szkołę Fabryczno - Dominikalno  Kolejową, która mieściła się w gmachu fabrycznym wybudowanym w roku 1905. W 1914 roku wybudowano kolej wąskotorową od Zbierska do Opatówka, a w październiku 1923 roku rozpoczęto budowę kolei ze Zbierska do Kucharek.