Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: RaciborowiceWłącz pokaz slajdów

kruchta w kościele św. Małgorzaty w Raciborowicach.
sklepienie krzyżowo-żebrowe w kruchcie kościoła św. Małgorzaty w Raciborowicach.
Kościół pw.św. Małgorzaty z XVw. w Raciborowicach.
Kościół pw.św. Małgorzaty z XVw. w Raciborowicach.
Kościół pw.św. Małgorzaty z XVw.
Tablica fundacyjna wmurowana w ścianę ponad portalem. Jest to patronka kościoła św.Małgorzata trzymająca rękę na tarczy z herbem Wieniawa przedstawiająca głowę żubra.
Kościół pw.św.Małgorzaty w Raciborowicach z herbem Wieniawa,którym pieczętował się Jan Długosz.
Dzwonnica przy kościele pw.św.Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Raciborowicach.
Kościół św. Małgorzaty w Raciborowicach 1460-1476 .
Kościół św. Małgorzaty w Raciborowicach 1460-1476 .
Kościół św. Małgorzaty w Raciborowicach 1460-1476 .
Kościół św. Małgorzaty w Raciborowicach 1460-1476 , kości i herb Wieniawa  głowa żubra Jana Długosza nad wejściem bocznym do kościoła w tle dzwonnica przy kościele - wolnostojąca.
kościół p.w. św.Małgorzaty w Raciborowicach 1460-1476
gotyckie sklepienie kościoła z herbem Wieniawa Jana Długosza - fundatora kościoła p.w.św. Małgorzaty w Raciborowicach
zapomniany ale jakże tajemniczy -  stary dom w Raciborowicach
Raciborowice - odkryte polichromie
Raciborowice - portal z herbem Jana Długosza
Raciborowice - zwornik w kruchcie z herbem Wieniawa
Raciborowice - krzyż w ołtarzu kościoła św. Małgorzaty
Raciborowice - gotycki krucyfiks