Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: KostomłotyWłącz pokaz slajdów

Sanktuarium Unitów Podlaskich
Sanktuarium Unitów Podlaskich
Sanktuarium Unitów Podlaskich
Sanktuarium Unitów Podlaskich
Cerkiewna dzwonnica
Cerkiewna dzwonnica
Kaplica cmentarna
Cerkiew pw. św. Serafina z Sarowa
Cerkiew pw. św. Serafina z Sarowa
Nadbużańskie krajobrazy
Nadbużańskie krajobrazy
Nadbużańskie krajobrazy
Nadbużańskie krajobrazy
Zabudowania przy cerkwi unickiej
Studnia przy cerkwi unickiej
Cerkiew prawosławna
Kopuły cerkiewne.
Sakralnie - wschodnio
Neounicki zespół cerkiewny
Cerkiew neounicka św. Nikity z XVII w.