Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: DłużniówWłącz pokaz slajdów

Cerkiew Podniesienia Krzyża Świętego wzniesiona w 1882 roku. Początkowo greckokatolicka, potem prawosławna obecnie pełni rolę filialnego kościoła rzymskokatolickiego.
Cerkiew Podniesienia Krzyża Świętego wzniesiona w 1882 roku. Początkowo greckokatolicka, potem prawosławna obecnie pełni rolę filialnego kościoła rzymskokatolickiego.
Cerkiew Podniesienia Krzyża Świętego wzniesiona w 1882 roku. Początkowo greckokatolicka, potem prawosławna obecnie pełni rolę filialnego kościoła rzymskokatolickiego.
Cerkiew Podniesienia Krzyża Świętego wzniesiona w 1882 roku. Początkowo greckokatolicka, potem prawosławna obecnie pełni rolę filialnego kościoła rzymskokatolickiego.
Cerkiew Podniesienia Krzyża Świętego wzniesiona w 1882 roku. Początkowo greckokatolicka, potem prawosławna obecnie pełni rolę filialnego kościoła rzymskokatolickiego.
W dłużniowskiej cerkwi.
Dłużniów. Przydrożny
Czas i krzyż
Cerkiew Podniesienia Krzyża Świętego w Dłużniowie
Wschodnie klimaty, Dłużniów, przycerkiewna dzwonnica*
Architektura drewniana, cerkiew w Dłużniowie*
Cerkiew w Dłużniowie
Wschodnie klimaty, Dłużniów
Drewniana cerkiew w Dłużniowie
Wschodnie klimaty