Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: LubiczWłącz pokaz slajdów

Młyn i dom dyrektora
Grób proboszcza
Dzwonnica za kościołem
Młyn i dom dyrektora
Dzwony
Św. Andrzej
Śluza
Symbol konkretnego zawodu
Młyn z oddali
Opuszczone groby
Dzwonnica wolnostojąca
Kościół w Lubiczu Dolnym
Kościół w Lubiczu Dolnym
Fragment nagrobka
Śruby w ścianie młyna
Sygnaturka
Ukryty w zaroślach
Historyczny młyn niszczeje
Drwęca obok młyna
Cygański pałac
Lubicz

Lubicz

miejscowość

Lubicz powstał w wyniku połączenia dwóch miejscowości Lubicza Górnego i Lubicza Dolnego. Przez środek wsi przepływa Drwęca, która przez wiele dziesięcioleci stanowiła granicę między miejscowościami jak i granicę państwową pomiędzy zaborcami Prusami a Carską Rosją. Wiele opowieści krąży wśród starych mieszkańców obu części Lubicza i czasem odżywają stare konflikty dzielące mieszkańców na tych z "dołu" i "góry".