Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: ŻydówWłącz pokaz slajdów

Żydów - drewniana chałupa z początku XXw.
Żydów - drewniana chałupa z początku XXw.
Żydów - drewniana chałupa z początku XXw.
Żydów - drewniana chałupa z początku XXw.
Żydów - drewniana chałupa z początku XXw.
Żydów - stara wierzba i pole
Żydów - polne opowieści
Żydów - polne opowieści
Żydów - rzeka Prosna
Żydów - rzeka Prosna
Żydów - dzieło bobrów na rzece Prośnie w Żydowie
Żydów - stare koryto Prosny
Żydów - stare koryto Prosny
Żydów - stare koryto Prosny
Żydów - stare koryto Prosny
Żydów - zrekonstruowana granica rosyjsko - pruska
Żydów - zrekonstruowana granica rosyjsko - pruska
Żydów - w tym miejscu przebiegala granica rosyjsko-pruska
Żydów - przydrożna figura z początków XX wieku
Żydów - neogotycki spichlerz z XIX wieku
Żydów

Żydów

miejscowość

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1213 roku, kiedy to Żydów stanowił część uposażenia klasztoru Cysterek w Ołoboku. Właścicielami Żydowa byli m. in. Kiedrzyńscy, generał Józef Zajączek, Aleksander Gołembowski, Halina Sokolnicka i jako ostatni Emil Fulde.