Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: ZiębiceWłącz pokaz slajdów

mały detalik
Dinozezarły
Ziębice

Ziębice

miejscowość

Ziębice (niem. Münsterberg, cz. Minstrberk) miasto lokowane w 1250 r. przez Henryka III na miejscu dawnej osady zniszczonej przez Tatarów w 1241 r. W latach1322-1428 stolica piastowskiego księstwa ziębickiego. Włączone w granice Polski po II wojnie światowej.

Oprócz jedynego w Polsce Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego znajduje się w Ziębicach pomnik Orła Piastowskiego (największy w Europie pomnik wykonany z ceramiki).