Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: TurskoWłącz pokaz slajdów

Tursko - wiatrak koźlak z 1764 roku, znajdujacy się w południowo-wschodniej części wsi_8mm
Tursko - wiatrak koźlak z 1764 roku, znajdujacy się w południowo-wschodniej części wsi_8mm
Tursko - wiatrak koźlak z 1764 roku, znajdujacy się w południowo-wschodniej części wsi_8mm
Tursko - późnobarokowy kościół św. Andrzeja Apostoła Sanktuarium Matki Bożej Turskiej_8mm
Tursko - krajobraz
Tursko - krajobraz
Tursko - dolina Ciemnej
Tursko - wiatrak koźlak z 1764 roku, znajdujacy się w południowo-wschodniej części wsi
Tursko - wiatrak koźlak z 1764 roku, znajdujacy się w południowo-wschodniej części wsi
Tursko - wiatrak koźlak z 1764 roku, znajdujacy się w południowo-wschodniej części wsi
Tursko - jeszcze strzecha
Tursko - tu kiedyś stał kościół
Tursko - figurka nagrobna
Tursko - figura Chrystusa ustawiona obok kościoła w dawnym parku
Tursko - Ogrójec przy Sanktuarium Matki Bożej Turskiej (figura Matki Bożej Turskiej)
Tursko - Ogrójec przy Sanktuarium Matki Bożej Turskiej
Tursko - późnobarokowy kościół św. Andrzeja Apostoła (Sanktuarium Matki Bożej Turskiej)
Tursko - późnobarokowy kościół św. Andrzeja Apostoła (Sanktuarium Matki Bożej Turskiej)
Tursko - późnobarokowy kościół św. Andrzeja Apostoła (Sanktuarium Matki Bożej Turskiej)
Tursko - późnobarokowy kościół św. Andrzeja Apostoła (Sanktuarium Matki Bożej Turskiej)
Tursko

Tursko

miejscowość

Tursko to mała wieś w gminie Gołuchów, położona 10 km na wschód od Pleszewa. Zabudowania wsi położone są na wysoczyźnie między dolinami Ciemnej i Giszki.

Nazwa wsi prawdopodobnie pochodzi od tura. Pierwszy raz wzmiankowana była w 1288 roku i nazywano ją Turscho. Należała do rodu Doliwów. Mimo, iż wspominano o wsi w 1288 roku, to o starszej historii Turska świadczą nie istniejące już grodzisko stożkowate w pobliżu ujścia Giszki do Prosny oraz znaleziony przed 1877 roku skarb kilkunastu srebrnych monet saskich z 2 połowy XI wieku.

Na przełomie XV-XVI wieku wieś posiadali Turscy, a potem uległa rozdrobnieniu. Na początku XVIII wieku należała do Melchiora Gurowskiego, a w 2 połowie tego wieku, do kasztelanowej kaliskiej Anny ze Swinarskich Chlebowskiej, fundatorki obecnego kościoła. W 1826 roku Ignacy Suchorzewski podzielił Tursko miedzy 4 dzieci, czego pamiątką jest rozproszony układ przestrzenny wsi.