Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: WojsławiceWłącz pokaz slajdów

kolorowe pola
Cerkiew z XVIII w.
Wojsławicki kościół parafialny
Wojsławicki ratusz
Kościół p.w. św. Michała Archanioła-w trakcie prac konserwatorskich.
Wojsławice-cerkiew.
Wojsławice-Dzwonnica przy cerkwi
Kościuszko
Synagoga
Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej, Wojsławice
Wojsławice- dzwonnica cerkiewna
Synagoga w Wojsławicach
Jarmark w Wojsławicach
Jarmark w Wojsławicach
Dzwonnica cerkiewna
Na Targu w Środę
Na Targu w Środę
Na Targu w Środę
Na Bazarze
Wojsławice

Wojsławice

miejscowość

Wojsławice - wieś (siedziba gminy) w powiecie chełmskim. Miejscowość ma bardzo starą metrykę (najstarsza pisana wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 1404 roku), mimo to nie jest zasobna w obiekty zabytkowe.

Najważniejsze zabytki to: kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła (1595-1608), cerkiew (połowa XVIII w.) oraz cały układ urbanistyczny wsi.

Swoistą osobliwość Wojsławic stanowią kapliczki znajdujące się u wylotów czterech podmiejskich ulic (wybudowane w 1762 roku przez Mariannę Potocką: św. Barbary, św. Michała, św. Elżbiety, św.Jana Nepomucena, św. Floriana). Według tradycji święci, którym te kapliczki zostały poświęcone mieli chronić przed klątwą rzuconą na nich przez rabina skazanego na poćwiartowanie.