Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: LipnoWłącz pokaz slajdów

Zaułki Lipna
Neogotycki kościół ewangelicko-augsburski z lat 1865-1868
Zaułki Lipna
Neogotycki kościół ewangelicko-augsburski z lat 1865-1868
Zaułki Lipna
Zaułki Lipna
Budynek Starostwa. Lipno
Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP. Lipno
Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP. Lipno
Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP. Lipno
Gotycki kościół Wniebowzięcia NMP. Lipno
Na rynku. Lipno
Kamienice. Lipno
Ratusz. Lipno
Zaułki Lipna
Bulwar. Lipno
Rzeka Mień. Lipno
Rzeka Mień. Lipno
Lipno

Lipno

miejscowość

Nazwa miasta, według jednej wersji, związana jest z puszczą lipową porastającą okoliczne bagna i rozlewiska rzeki. Z takiej puszczy wyrastał na naturalnym wzniesieniu warowny gród. Bronił się on przed licznymi i okrutnymi najazdami Prusów, Jaćwingów, Litwinów i Krzyżaków. Obecnie to wzgórze nosi nazwę Wzgórza Świętego Antoniego. Najstarsze zachowane ślady cywilizacji w regionie to wykopaliska, m.in. kamienne narzędzia i gliniane naczynia z epoki łużyckiej (sprzed 3000 lat) oraz rzymskie monety.