Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: SobótkaWłącz pokaz slajdów

Myszołów nad Ślężą
Szczyt Ślęża - krzyż z panoramą na Wrocław
Dom turysty i RTCN Ślęża
Ołtarz w kościele Najświętszej Marii Panny na Ślęży
Masyw Ślęży w miniaturze
Ślęża - po drodze na szczyt
Ślęża - po drodze na szczyt
Ślęża - jedna z rzeźb kultowych
Ślęża - krzyż milenijny
Ślęża - kościół pw. Nawiedzenia NMP - napis
Ślęża - kościół pw. Nawiedzenia NMP
Ślęża - kościół pw. Nawiedzenia NMP
Ślęża - kościół pw. Nawiedzenia NMP
starożytna rzeźba kultowa- oryginał
starożytna rzeźba kultowa- na etykiecie lokalnego browaru
kościół na Ślęży
schronisko na Ślęży
Niebiańskie misz-masz
Krzyż pokutny w Sobótce Zachodniej
Ślężą. Wchidzisz i masz
Sobótka

Sobótka

miejscowość

Po raz pierwszy wzmiankowana w 1148 w bulli Eugeniusza III jako osada targowa (Sabath). Przywilej odbywania targów nadał osadzie książę Bolesław I Wysoki w 1193 roku. Od 1128 do 1134 fundacja Piotra Włosta dla zakonu augustianów (kanonicy regularni), którzy  aby wykorzenić wciąż żywe kulty pogańskie  na krótko utworzyli na szczycie Ślęży klasztor, bardzo szybko przeniesiony do wsi Górka a potem do Wrocławia.W 1221 Henryk Brodaty na prośbę opata Witosława nadał jej prawa miejskie na prawie średzkim. W 1353 jako wiano księżniczki śląskiej przeszła w ręce królów czeskich. W 1399 król czeski Wacław IV ponownie lokował miasto na prawie magdeburskim. Podobnie jak większość Śląska splądrowana przez husytów w 1428. Wykupiona przez zakon augustianów w 1494. Przeżywała rozkwit w czasie habsburskich rządów w Czechach od 1526 roku. Poważnie zniszczona i wyludniona w czasie wojny 30-letniej (1618-1648)  z 1000 mieszkańców pozostało 200. Dawna zabudowa gotycka i renesansowa spłonęła w wielkim pożarze 1730. Od 1745 wraz z większością Śląska w granicach Prus. Od 1808 własny samorząd. Do 1810 roku (sekularyzacja dóbr kościelnych w Prusach) pozostawała własnością klasztorną. Od 1885 stacja na linii kolejowej Wrocław  Świdnica  zlikwidowanej w ruchu pasażerskim latem 2000. 1 czerwca 1934 na fali germanizacji dawnych nazw słowiańskich na Śląsku organizacje Landesamt für vorgeschichtliche Denkmalpflege oraz Zobtengebirgsverein zaproponowały nadprezydentowi prowincji śląskiej zmianę nazwy miasta na Siling a góry Ślęzy (niem. Zobtenberg) na Silingberg, aby utrwalić w nazwach żyjące na Śląsku w starożytności wschodniogermańskie plemię Silingów. Władze odmówiły ze względów ekonomicznych i praktycznych. Swoją nazwę zmieniła za to druga z postulujących organizacji  nazywając się Silingverein. Zdobyta przez Armię Radziecką 7 maja 1945. W trakcie walk została zniszczona w 50 proc., odbudowana w latach 50.-60. W latach 70. przyłączono do Sobótki wieś Strzeblów.