Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: SłopniceWłącz pokaz slajdów

Drewniany kościół św. Andrzeja w Słopnicach.
Drewniany kościół św. A ndrzeja w Słopnicach.
Drewniany kościół św. Andrzeja z 1774 r. w Słopnicach.
Słopnice

Słopnice

miejscowość

Słopnice to największa wieś Beskidu Wyspowego położona w rozległym obniżeniu Słopnickiego Potoku. Od zachodu otaczają ją potężne kopy Mogielicy i Łopienia, od południa długi grzbiet Cichonia.

Zabytki: drewniany kościół św. Andrzeja, krzyż z 1886 r. w przysiółku na pamiątkę zniesienia pańszczyzny oraz dwór Bobrowskich z XIX w.