Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: LaskowiecWłącz pokaz slajdów

Okolice Laskowca - świt w Dolinie Biebrzy
Świt w Dolinie Biebrzy w okolicach Laskowca
Po przylocie
Z carskiej Drogi na wschód
Z Carskiej Drogi na zachód
Styczniowy zachód słońca na łąkach w okolicach Laskowca. Skrzyżowanie dwóch dolin: Biebrzy i Narwi
Styczniowy łoś w okolicach Carskiej Drogi. Dolina Biebrzy
Boisko do piłki nożnej - jedna z bramek. Kraina Carskiej Szosy
Carska Szosa w okolicach wsi Laskowiec
Kośne łąki zalewowe. Dolina Narwi w okolicach Laskowca
Widok w stronę Zajek
Nadnarwiańskie wschody słońca nigdy mi się nie znudzą. Zwłaszcza w porannych mgłach
Zające w porannym słońcu....
Poranne mgły w okolicach Laskowca. Dolina Narwi
Droga do Tykocina. Laskowiec
Droga z Laskowca do Zajek. Dolina Narwi
Okolice Laskowca o świcie. Dolina Narwi
Łąki w okolicach Laskowca o wschodzie słońca. Dolina Narwi
O wschodzie słońca. Laskowiec
Łąki otaczające wioskę Laskowiec. Wschód słońca