Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: WyszowateWłącz pokaz slajdów

jez.Ublik Wielki I Ublik Mały
jez.Ublik Wielki
Wyszowate

Wyszowate

miejscowość

Wieś założona przez Wiszowatych osadników z Mazowsza z nadania zakonu krzyżackiego. W 1475 komtur brandenburski Bernhard von Balzhofen nadaje na prawie magdeburskim 60 włók: Klimkowi 6, Michałowi Wysowatemu 8, Jakubowi Konopce 2, Wackowi (Waczach, Waschk) 5, Bartkowi 6, Tomkowi 2 włóki, z obowiązkiem jednej służby od każdego działu [1]. Miejscowość często zmieniała nazwę. Najpierw Wissowatten, potem Wische(o)watten, Wisowate, Wiszowate. Obecnie nosi nazwę Wyszowate.