Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Puszcza BydgoskaWłącz pokaz slajdów

Puszcza Bydgoska
Puszcza Bydgoska

Puszcza Bydgoska

kraina

Puszcza Bydgoska to duży kompleks leśny położony w centrum województwa. Chociaż dawno utraciła swój pierwotny charakter, jest dla Bydgoszczy i regionu bezcennym obiektem przyrodniczym. Jest pozostałością dzikich i nieprzystępnych puszcz średniowiecznych. Jest ona ważnym ogniwem naturalnego korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym (wg. koncepcji ECONET), łączącym wzdłuż Wisły Kampinoski Park Narodowy przez Lasy Gostynińsko-Włocławskie z Borami Tucholskimi. Puszcza zajmuje pola wydmowe, które były łachami piaszczystymi dawnej pra-rzeki. Stanowi kompleks leśny podobny do Puszczy Kampinoskiej, Lasów Włocławsko-Gostynińskich i Puszczy Noteckiej. Puszczę tworzy jeden wielki kompleks leśny o długości 70 km i szerokości 12-20 km pokrywając wydmy, które pokryły ten obszar występującymi tuz obok siebie pagórkami dochodzącymi do 30-40 m wysokości względnej. Teren puszczy to labirynt pagórów i dolin. Ciekawa rzeźba terenu utworzyła się podczas zlodowacenia bałtyckiego.