Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: PrzerwankiWłącz pokaz slajdów

śluza Przerwanki, Sapina
wieś Przerwanki
jez.Wilkus
Sapina cd.
Sapina, Przerwanki
Przerwanki

Przerwanki

miejscowość

Nazwy wsi: Muscowiter, w 1553 Spizenort, Spitzing, Spitzingen i jeszcze w XVI wieku Przerwanki, Przerwanken. Wieś istniała już w roku 1544. Dnia 11 lipca 1549 starosta węgorzewski Hans von Pusch sprzedaje trzy włóki sołeckie Andrzejowi Moskalowi (Muscowiter) po 30 grzywien za włókę, na założenie wsi o 30 włókach. Osiedleńcom przyznano 6 lat wolnizny. W połowie XVI w. było tu 18 chłopów czynszowych. W 1710 roku ma dżumę zmarły tu 122 osoby. W połowie XVIIIw. we wsi powstała szkoła. Wcześniej 1737 dzieci korzystały ze szkoły w Pozezdrzu. W 1855 do szkoły w Przerwankach uczęszczało 47 dzieci, a w 1935 55 dzieci. Po II wojnie światowej szkołę podstawową utworzono w roku 1949. W roku szkolnym 1966/67 była to szkoła czteroklasowa. W 1858 roku we wsi było 293 mieszkańców, a w 1939 roku 364. W XVIII wieku na wzgórzu przy wsi wiatr odsłonił cmentarzysko z urnami. Jedna urna była mosiężna, a w niej korona grobowa z tego samego materiału co urna. Sołtys wsi z robił ze znaleziska lichtarz. źródło Wikipedia