Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: MońkiWłącz pokaz slajdów

Biebrzańskie mgły w Kuleszach
Odpoczynek po trasie....
Kościół parafialny pw Matki Boskiej Czestochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach...tabernakulum...
Kościół parafialny pw Matki Boskiej Czestochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach...jeden z elementów ołtarza głównego....
Kościół parafialny pw Matki Boskiej Czestochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach...prawa boczna nawa z ołtarzem w głębi....
Kościół parafialny pw Matki Boskiej Czestochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach...lewa boczna nawa z ołtarzem w głębi....
Kościół parafialny pw Matki Boskiej Czestochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach...górna część ołtarza...
Kościół parafialny pw Matki Boskiej Czestochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach...organy i balkon dla chóru...
Kościół parafialny pw Matki Boskiej Czestochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach...fragment sklepienia w nawie głównej  ...
Kościół parafialny pw Matki Boskiej Czestochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach...sklepienie w nawie głównej...
Kościół parafialny pw Matki Boskiej Czestochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach....wnętrze...spojrzenie na główny ołtarz....
Wieża kościoła pw Matki Boskiej Częstochowskiej i Św . Kazimierza w Mońkach ....trochę inne spojrzenie.....
Wieża kościoła pw Matki Boskiej Częstochowskiej i Św . Kazimierza w Mońkach ....
Zwieńczenie wieży kościoła pw Matki Boskiej Częstochowskiej i Św . Kazimierza....