Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: MichałowoWłącz pokaz slajdów

Cerkiew św. Mikołaja
Wewnątrz cerkwi pw. Św. Mikołaja
Podwórze w  Michałowie
Don Kichot
Cerkiew św. Mikołaja
Kościół p.w. Opatrzności Bożej
Ikonostas i królewskie wrota