Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: CzerniejewoWłącz pokaz slajdów

Zespół pałacowy Lipskich w Czerniejewie
Zespół pałacowy Lipskich w Czerniejewie
Zespół pałacowy Lipskich w Czerniejewie
Zespół pałacowy Lipskich w Czerniejewie
Zespół pałacowy Lipskich w Czerniejewie
Zespół pałacowy Lipskich w Czerniejewie
Zespół pałacowy Lipskich w Czerniejewie
Zespół pałacowy Lipskich w Czerniejewie
Zespół pałacowy Lipskich w Czerniejewie
Pałac
Kościół św. Jana Chrzciciela
Kościół św. Jana Chrzciciela
Pałac
Czerniejewo - zespół pałacowy, brama wjazdowa
Czerniejewo - zespół pałacowy
Czerniejewo - zespół pałacowy
Czerniejewo - zespół pałacowy
Czerniejewo - zespół pałacowy
Czerniejewo - w przypałacowym parku
Czerniejewo - w przypałacowym parku
Czerniejewo

Czerniejewo

miejscowość

Czerniejewo bez wątpienia należy do najstarszych miejscowości w Wielkopolsce, o czym świadczy historia. Już w państwie pierwszych Piastów miejscowość widniała na kartach historii. Jednak pierwsza historyczna wzmianka o Czerniejewie znalazła się dopiero w dokumencie Przemysława II z 1284 r. O wartości historycznej tej miejscowości świadczą także liczne udokumentowane odkrycia i wykopaliska.

Najważniejszymi i godnymi uwiecznienia w pamięci zabytkami miasteczka są: tzw. pałac Lipskich, znajdujący się na północnym skraju miasta, połączony z nim długą aleją oraz stojący w centrum miasta przy rynku kościół św. Jana Chrzciciela, zbudowany w stylu późnogotyckim w połowie XVI wieku.