Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: ZaklikówWłącz pokaz slajdów

Muchomorek zaklikowski
Słup graniczny C.K. Austrii w Zaklikowie
Kirkut w Zaklikowie
Kirkut w Zaklikowie
Kirkut w Zaklikowie
Kościół św. Anny w Zaklikowie-krucyfiks w przedsionku
Słup graniczny z czasów zaborów w Zaklikowie
Słup graniczny z czasów zaborów w Zaklikowie
Kapliczka z Zaklikowa
Stary motocykl w Barze pod Rybką
Drewniany kościółek na cmentarzu
Kapliczka na suchym drzewie
Kirkut w Zaklikowie
Kirkut w Zaklikowie
Kirkut w Zaklikowie
Kirkut w Zaklikowie
Kirkut w Zaklikowie
Zabytkowa macewa
Różowa kamieniczka
Dzwonnica i kościół
Zaklików

Zaklików

miejscowość

Zaklików leży w płd-wsch. Polsce na granicy Wyżyny Lubelskiej i Kotliny Sandomierskiej, w kompleksie Lasów Lipskich i Janowskich. Miejscowość położona jest nad rzeką Sanną i liczy sobie ponad 400 lat.

W 1565 r. posiadający przywilej królewski Stanisław Zaklika herbu Topór - kasztelan połaniecki założył na gruntach wsi Zdziechowice miasto na prawie magdeburskim. Od jego nazwiska miasto wzięło swoją nazwę i herb.

Zaklików prawa miejskie posiadał przez ponad 300 lat, stracił je po powstaniu styczniowym. Po trzecim rozbiorze Polski znalazł się w zaborze austriackim, a od 1815 r. w zaborze rosyjskim. Mieszkańcy Zaklikowa brali udział w powstaniu listopadowym i styczniowym, a w okresie I wojny światowej przez miejscowość trzykrotnie przetoczył się front. Od 1915 r. aktywnie działało zaklikowskie ogniwo Polskiej Organizacji Wojskowej. W czasie II wojny światowej Zaklików przeżył akcję pacyfikacyjną w dniu 8 lipca 1943 r.

Położenie Zaklikowa wśród lasów sosnowych podnosi walory turystyczne gminy. Lasy stanowią ok. 70% powierzchni tego terenu i są atrakcją łowiecką oraz posiadają duże zasoby runa leśnego. Niewątpliwą atrakcją jest duża ilość stawów i oczek wodnych oraz "Zalew" w Zaklikowie.