Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Działy GrabowieckieWłącz pokaz slajdów

Majowy widoczek
Wesołych świąt
Wiosna
Bocian
Mirabelka
Grzebiuszka ziemna
Wieczór
Wieczór
Solo
Pastelowe przebarwienia
Pomiędzy
Lubię kiedy się zieleni
Pomału się zieleni.
Dereń kwitnie
Lecą żurawie
Krokus
Lepiężnik
Wiosennie. Grabowczyk
Wiewiórka
Wiewiórka
Działy Grabowieckie

Działy Grabowieckie

kraina

Działy Grabowieckie położone są na Wschód od doliny rz. Wieprz. Jest to pokryty lessem garb kredowy o pow. 1283 km kw. i równoległych granicach - od strony północnej (dolina rz. Siennica) i południowej.

Szerokie doliny rzek: Wieprza, Wojsławki i Wolicy oraz ich dopływów, nadają regionowi kształt wąskich działów oddzielonych wzniesieniami pooranymi siecią licznych wąwozów. Wysokość względna na tym terenie dochodzi do 100 m, max. wysokość bezwzględna 311 m n.p.m. (wieś Dębowiec). Ze względu na walory przyrodnicze (wschodnia granica buka i jawora, suseł perełkowany) utworzono na tym terenie Skierbieszowski Park Krajobrazowy.