Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Działy GrabowieckieWłącz pokaz slajdów

Krokus
Lepiężnik
Wiosennie. Grabowczyk
Wiewiórka
Wiewiórka
Wróbel
Wróbel
Tropy
Zima
Wróble
Zima
Zima
Cukrownia
Pyrrhula pyrrhula
Wróble
Kalina
Wróbel
W konarach
Pola i las
Droga przez Gać
Działy Grabowieckie

Działy Grabowieckie

kraina

Działy Grabowieckie położone są na Wschód od doliny rz. Wieprz. Jest to pokryty lessem garb kredowy o pow. 1283 km kw. i równoległych granicach - od strony północnej (dolina rz. Siennica) i południowej.

Szerokie doliny rzek: Wieprza, Wojsławki i Wolicy oraz ich dopływów, nadają regionowi kształt wąskich działów oddzielonych wzniesieniami pooranymi siecią licznych wąwozów. Wysokość względna na tym terenie dochodzi do 100 m, max. wysokość bezwzględna 311 m n.p.m. (wieś Dębowiec). Ze względu na walory przyrodnicze (wschodnia granica buka i jawora, suseł perełkowany) utworzono na tym terenie Skierbieszowski Park Krajobrazowy.