Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Działy GrabowieckieWłącz pokaz slajdów

na stawie...
kościółek w Gdeszynie.
okie na kościół w Trzeszczanach
w kierunku kościoła  w Trzeszczanach
zimową porą...
zimową porą
hej tam pod lasem...
hej tam pod lasem...
hej tam pod lasem...
Na brzozie
Cukrownia
Skierbieszowski Park Krajobrazowy...
jary i wąwozy...
jary i wąwozy...
kolory jesieni...
W złocie
Jesienna paleta barw
Kościół Parafialny
Skierbieszowski Park Narodowy
na grabowieckim cmentarzu
Działy Grabowieckie

Działy Grabowieckie

kraina

Działy Grabowieckie położone są na Wschód od doliny rz. Wieprz. Jest to pokryty lessem garb kredowy o pow. 1283 km kw. i równoległych granicach - od strony północnej (dolina rz. Siennica) i południowej.

Szerokie doliny rzek: Wieprza, Wojsławki i Wolicy oraz ich dopływów, nadają regionowi kształt wąskich działów oddzielonych wzniesieniami pooranymi siecią licznych wąwozów. Wysokość względna na tym terenie dochodzi do 100 m, max. wysokość bezwzględna 311 m n.p.m. (wieś Dębowiec). Ze względu na walory przyrodnicze (wschodnia granica buka i jawora, suseł perełkowany) utworzono na tym terenie Skierbieszowski Park Krajobrazowy.