Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: RąbińWłącz pokaz slajdów

Rąbiń - kamienny obelisk o podstawie trójkąta, ozdobiony płaskorzeźbami z każdej strony z 1764 r
Rąbiń - późnogotycki kościół pw. Apostołów Piotra i Pawła z końca XVw.
Rąbiń - późnogotycki kościół pw. Apostołów Piotra i Pawła z końca XVw.
Rąbiń - późnogotycki kościół pw. Apostołów Piotra i Pawła z końca XVw.