Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Park Krajobrazowy Dolina BystrzycyWłącz pokaz slajdów

Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy- obszar Natura 2000
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy- obszar Natura 2000
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy- obszar Natura 2000
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy- obszar Natura 2000
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy- obszar Natura 2000
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy- obszar Natura 2000
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy- obszar Natura 2000
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy- obszar Natura 2000
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy- obszar Natura 2000
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy- obszar Natura 2000
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy- obszar Natura 2000
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy- obszar Natura 2000
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy- obszar Natura 2000
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy

Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy

kraina

Naturalne koryto rzeki Bystrzycy, rozległe kompleksy łąk i turzycowisk zasiedlone przez rzadkie gatunki ptaków i motyli. Nadrzeczne lasy łęgowe i grądy oraz starorzecza to powody dla których objęto te tereny dodatkową formą ochrony- programem Natura 2000.