Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: NielepiceWłącz pokaz slajdów

mówi sosna do sosny - ty też wkrótce podzielisz mój los
ot - sosna
ot - sosna
ścinka drzew . . . .
ścinka drzew . . . .
płaskorzeźba drogi krzyżowej w skale Dymniok
górujący nad wsią Nielepice duży krzyż 15,6m na skale Dymniok 337m n.p.m.