Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: KoneckWłącz pokaz slajdów

Ku niebu
Nogi drzewa
Nogi ku górze
Fragment koneckiego cmentarza
Jeden ze starszych
Główna alejka cmentarna
Wiatraki za cmentarzem
Centralny krzyż na koneckim cmentarzu
Nagrobny pomni z początku XX w.
Widok zza bramy
Śmigła za sosną
Zakłócacze spokoju
Wiatraki
Koneck

Koneck

miejscowość

KONECK jest wiejską gminą, leżącą obecnie w woj. kujawsko-pomorskim. Wcześniej,  od 1950 r., należał do woj. bydgoskiego, a od 1975 r. do woj. włocławskiego. Ale historia tej miejscowości, tak na dobre, zaczyna się dużo, dużo wcześniej.

W wieku XI i XII  wchodziła w skład kasztelani włocławskiej. Ale gdy na Kujawach Brzeskich powstało województwo brzesko-kujawskie  w jego skład wszedł także Koneck i taki stan przetrwał do XV w. W okresie zaborów, był pod panowaniem Prus, a okres od 1807 r. do 1815 r., a więc za czasów wojen napoleońskich przynależał do Księstwa Warszawskiego. Jednak z chwilą utworzenia Królestwa Polskiego (1815 r.), przeszedł pod zabór rosyjski w Guberni Warszawskiej. Gdy zakończyła się I wojna światowa, Koneck, wspólnie z innymi miejscowościami, tworzył woj. warszawskie, ale w 1938 r., przypisano tę miejscowość do woj. pomorskiego.