Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: ZłotoriaWłącz pokaz slajdów

Miejsce złączenia się rzek
Drwęca w Złotorii
Największy prawobrzeżny dopływ Wisły
Droga do ruin zamku
Fragment komnaty zamku
Zaraz połączy się z Wisłą
Spojrzenie na kościół z oddali
Stara szkoła w Złotorii
Pilnuje domu
Dzikie kaczki na Wiśle
Na pastwisku w Złotorii
Nad Drwęcą jesienią
Drwęca w Złotorii
Pole po zżęciu kukurydzy
Drwęca widziana z mostu
Czerwona jesień
Flisaczy dom jesienią
Wnętrze chaty
Dziś już tylko ruiny
Most na rzece Drwęca
Złotoria

Złotoria

miejscowość

Złotoria  to wieś położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie toruńskim, w gminie Lubicz. W 1242 r. należała do biskupów włocławskich, a w 1262 r. lokowana została na prawie niemieckim. Administracyjnie należała do ziemi dobrzyńskiej, a od 1379 r. była już we władaniu Władysława Opolczyka z dynastii Piastów, który w 1391 r. przekazał wieś Krzyżakom. W maju 1411 r. doszło w Złotorii do wymiany opieczętowanych dokumentów I pokoju toruńskiego.