Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: PrehoryłeWłącz pokaz slajdów

Nad Bugiem
Nadbużańsko
Prehoryłe

Prehoryłe

miejscowość

Prehoryłe leży na Dołhobyczowskim obszarze chronionego krajobrazu. W miejscowości znajdują się 3 starorzecza  największe, zwane Jeziorkiem, pełni funkcję rekreacyjną w czasie wakacji i posiada plażę  podłoże piaskowe, długość 1 km, maksymalna szerokość 80 m, powierzchnia ok. 2,5 ha. W granicach miejscowości znajduje się las liściasty Szelepy, słup graniczny rosyjsko-austriacki z 1772 roku oraz cmentarz unicki z zachowanym najstarszym nagrobkiem na Lubelszczyźnie (poza terytorium cmentarzy przykościelnych) z 1788 roku[7].