Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: PrzemyślWłącz pokaz slajdów

Przemyśl fort Salis Soglio
Przemyśl brama wjazdowa do fortu Salis Soglio w Siedliskach
Przemyśl koszary fortu Borek
Przemyśl - czatownia na barku fortu Borek
Przemyśl - kopuła pancrna przed fortem Borek
Przemyśl - prospekt organowy w klasztorze franciszkańskim
Prezmyśl - Golgota w nawie katedry greckokatolickiej
Przemyśl - prawa strona Dessos w ikonostasie w cerkwi unickiej
Przemyśl - ikonostas w katedrze unickiej
Przemyśl - śródmiejska kamienica
Przemyśl - kamienice przy rynku
Przemyśl - pomnik najsławniejszego wojaka I wojny
Przemyśl - rynek staromiejski
Przemyśl -klasztor bazylianów na Zasaniu
Drogi komunikacyjne przemyskich umocnień w rejonie fortu XV
Fort Borek po pierwszych pracach remontowych
Fort XV twierdzy Przemyśl
Matka Boska Jackowa. Przemyśl
Park jesienią. Przemyśl
Dobry wojak Szwejk pozuje. Przemyśl