Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: NieborówWłącz pokaz slajdów

W Pałacu
W Pałacu
W Pałacu
W Pałacu
Pałac w Nieborowie
Pałac w Nieborowie
Pałac Radziwiłłów
Pałacowa aleja
...
...
,,,
W NIEBOROWIE
PAŁAC W NIEBOROWIE
Nieborów - zaułki
Nieborów - park
Nieborów - park
Nieborów - park
Nieborów - park
Nieborów - park
Nieborów - park
Nieborów

Nieborów

miejscowość

W Nieborowie znajduje się jeden z najciekawszych zabytków Mazowsza – barokowy pałac z lat 1690-1696, zaprojektowany przez wybitnego architekta swoich czasów Tylmana z Gameren. Jego budowę zlecił, ówczesny właściciel Nieborowa, prymas Michał Radziejowski.

Później pałac wielokrotnie zmieniał właścicieli. Do najznamienitszych należeli m.in. Michał Ogiński, twórca tzw. "Kanału Ogińskiego" oraz Michał Radziwiłł. Nieborów odwiedzał kilkakrotnie król Stanisław August Poniatowski, a w czasach późniejszych Henryk Sienkiewicz i Maria Konopnicka.

W sieni pałacu w Nieborowie znajduje się słynna rzeźba Niobe, której piękny poemat poświęcił Konstanty Ildefons Gałczyński. We wnętrzu pałacu godna zobaczenia jest także klatka schodowa wyłożona XVIII-wiecznymi fajansowymi płytkami z holenderskiej fabryki w Delft.

Wokół nieborowskiego pałacu rozciąga się rozległy park składający się z dwóch części. Pierwsza, tzw. park geometryczny, na przedłużeniu osi pałacu, projektowana była w końcu XVII i 1 poł. XVIII w. Drugą część, położoną na zachód, stanowi park krajobrazowy, założony wraz z kanałem i stawem ok. poł. XVIII w.