Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Sandomierz i okolice - Halina [profil]Włącz pokaz slajdów

 
Opatów. Brama Warszawska.
Opatów. Pozostałości murów miejskich wzniesionych przez kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego z jedyną zachowaną bramą  Warszawską
Opatów.Fragment miasta.
Opatów. Rynek.
Opatów. Budynek Poczty Polskiej w rynku.
Opatów. Fragment rynku.
Opatów. Dom z podcieniami na Rynku z XVI w
Opatów. Studnia w rynku.
Opatów. Zabytkowy budynek w rynku.
Opatów. Pomnik majora Topora-Zwierzdowskiego
Opatów. Fragment rynku.
Opatów. Ołtarz w kościele Ojców Bernardynów.
Opatów. Dzwonnica przy kościele Bernardynów.
Opatów. barokowy kościół Ojców Bernardynów.
Opatów. Widok na kolegiatę św. Marcina.
Kolegiata św. Marcina w Opatowie. Zdobione gotyckim szczytem skrzydło transeptu
Opatów. Żebrowane sklepienie kościoła św. Marcina.
Kolegiata św. Marcina w Opatowie. Gotycki Krucyfiks.
Kolegiata św. Marcina w Opatowie.Barokowy prospekt organowy.
Opatów.. Ozdobny sarkofag Szydłowieckich z unikalną tablicą Lament Opatowski znajdujący sie w kolegiacie św. marcina.