Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Szlachtowa - Halina [profil]Włącz pokaz slajdów

 
Cerkiew (XIX w). w Szlachtowej (obecnie kościół katolicki pw. Matki Boskiej Pośredniczki Łask)
Cerkiew w Szlachtowej z końca XIX w. (obecnie kościół katolicki pw. Matki Boskiej Pośredniczki Łask)
Szlachtowa - fragment cerkwi z końca XIX w.
Ambona w cerkwi w Szlachtowej w Małych Pieninach
Ikonostas w cerkwi  w Szlachtowej (obecnie kościół katolicki pw. Matki Boskiej Pośredniczki Łask)
Plafon cerkwi w Szlachtowej
Wnętrze cerkwi w Szlachtowej (obecnie kościół katolicki)
Wejście do cerkwi w Szlachtowej
Kopuły cerkwi (XIX w.) w Szlachtowej
Cerkiew z końca XIX w. w Szlachtowej (obecnie kościół katolicki pw. Matki Boskiej Pośredniczki Łask)