Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: zamki - Krzysztof T. [profil]Włącz pokaz slajdów

 
Zamek książąt mazowieckich z przełomu XIVXV w.
Zamek książąt mazowieckich z przełomu XIVXV w.
Zamek książąt mazowieckich z przełomu XIVXV w.
Dziedziniec Zamku Królewskiego
Widok z miejscowej zapory wodnej na wzgórze i zamek Grodziec
Jedna z bram Zamku Książąt Oleśnickich
Gotycko-renesansowy zamek Grodziec
Gotycko-renesansowy zamek Grodziec
Gotycko-renesansowy zamek Grodziec
XIV-wieczny zamek kapituły warmińskiej
XIV-wieczny zamek kapituły warmińskiej
W Lublinie zamek góruje nad miastem
Widok na zamek w Janowcu
W tle - zamek w Janowcu po drugiej stronie Wisły
Fragment dawnej oranżerii z pocz. XIX wieku
Pozostałości klasycystycznej oranżerii przy zawieprzyckim zamku
Widok z Męćmierza na zamek i kościół w Janowcu
Zamek Grodziec. Widok z miejscowości Jurków
Widok z Jurkowa na wzgórze i zamek Grodziec