Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Warmia - Krzysztof T. [profil]Włącz pokaz slajdów

 
Zespół klasztorny jezuitów z XVII w.
Zespół klasztorny jezuitów z XVII w.
Zespół klasztorny jezuitów z XVII w.
Sklepienie bazyliki maryjnej z XVII w.
Zespół klasztorny jezuitów z XVII w.
Świętolipskie sanktuarium
Główny ołtarz XVII-wiecznej bazyliki
Kościół św.św. Piotra i Pawła z XIVXV w.
Zamek biskupów warmińskich z XIV stulecia
Współczesny budynek cerkwi grekokatolickiej
Najstarsza remiza w miasteczku
Strzelista wieża XIV-wiecznej kolegiaty św. Piotra i Pawła
Dawny kościół ewangelicki
Pobernardyński zespół klasztorny z XVIII w.
Pobernardyński zespół klasztorny z XVIII w.
Pobernardyński zespół klasztorny z XVIII w.
Pobernardyński zespół klasztorny z XVIII w.
Pobernardyński zespół klasztorny z XVII-XVIII w.
Pobernardyński zespół klasztorny z XVII-XVIII w.