Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Roztocze - Krzysztof T. [profil]Włącz pokaz slajdów

 
Rezerwat przyrody Szum
Rezerwat przyrody Szum
Rezerwat przyrody Szum
Rezerwat przyrody Szum
Górecko Kapliczne
Miejski ratusz
Dawna unicka cerkiew z XVIII w.
Unicki cmentarz z nagrobkami typu bruśniańskiego
W krzyżu zbawienie
Św. Mikołaj
Cerkiew św. Mikołaja z pocz. XX w.
Źródło rzeki Prutnik i kaplica św. Mikołaja
Darz bór
Cerkiew św. Mikołaja
Źródełko św. Jana
Przyroda Roztocza
Przyroda Roztocza
Przyroda Roztocza
Przyroda Roztocza
Przyroda Roztocza