Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Grabarka - Krzysztof T. [profil]Włącz pokaz slajdów

 
Święta Góra Prawosławia
Święta Góra Prawosławia
Święta Góra Prawosławia
Święta Góra Prawosławia
Święta Góra Prawosławia
Święta Góra Prawosławia
Święta Góra Prawosławia
Święta Góra Prawosławia
Cerkiewne sacrum
Cerkiewne sacrum
Bizantyjskie sacrum
Bizantyjskie sacrum
Bizantyjskie sacrum
Bizantyjskie sacrum
Cerkiew Przemienienia Pańskiego - centrum głównego miejsca pielgrzymkowego prawosławia w Polsce
Święte źródełko
Krzyże wotywne na Świętej Górze Grabarce
Święte źródełko
Krzyże wotywne na Świętej Górze Grabarce
Kapliczka-studnia przy świętym źródełku