Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: Toruń - Lech Kadlec [profil]Włącz pokaz slajdów

 
Widok spod spodu
Symbol mieszczańskiego dobrobytu
Fasada kamienicy
Na powalonej kłodzie
Przy Piastowskiej 7
Płaskorzeźby dzieci
Biblioteka zza drzew
Drzwi klepkowe
Pętla na tyłach kampusu
Niski stan wody
Jeden z witraży
Jeszcze bez kwiatów
Ażurowy szczyt kamienicy
Duży dmuchawiec
Zza ogrodzenia
Zmienił swoją funkcję
Dawny ubiór
Od strony ogrodu
Kamienica z historia
Ławka Schillera