Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: puszcze i knieje - NEMO [profil]Włącz pokaz slajdów

 
Oko w oko...spotkanie przy Carskim Trakcie...
Sanie , tzw zajdki czekające na kulig po leśnych ostępach w okolicach Carskiego Traktu....
Carski Trakt zimą w okolicach Olszowej Drogi....
Molenna staroobrzędowców w Gabowych Grądach...
Molenna w Gabowych Grądach
Molenna w Gabowych Grądach
Nadbiebrzański bagienny las...bardzo niebezpieczny podczas wędrowania....
Młody samiec żubra podczas majowego skwaru...
Brzozowy zagajnik...
Nad Dybłą w sercu Czerwonego Bagna...
Nad Dybłą w sercu Czerwonego Bagna...
Spojrzenie w nurt rzeczki Dybły , przecinającą Czerwone Bagno...
Jeden z leśnych krzyży na Czerwonym Bagnie , przy drodze do nieistniejącej już wsi Grzędy....
Nad Dybłą , w sercu Czerwonego Bagna....niekiedy trzeba odejść daleko i na długo.....
Aktualne nadbiebrzańskie krajobrazy wczesną wiosną....tutaj zaczyna się całkowita dzicz....
Aktualne nadbiebrzańskie krajobrazy wczesną wiosną....
Aktualne nadbiebrzańskie krajobrazy wczesną wiosną....
Żuraw w swoim nadbiebrzańskim lokum...
Rodzina czarnego bociana nad Biebrzą...
Nadbiebrzańskie krajobrazy zimą...