Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: klasztory - NEMO [profil]Włącz pokaz slajdów

 
Brama główna do Zespołu Klasztornego Bazylianów w Supraślu...
Dzwonnica nad bramą główną do Zespołu Klasztornego Bazylianów w Supraślu
Zespół klasztorny Bazylianów w Supraślu...altana na dziedzińcu...
Zespół klasztorny Bazylianów w Supraślu...spojrzenie tylko na cerkiewne wieżyczki....
Zespół klasztorny Bazylianów w Supraślu...
Zespół Klasztorny Bazylianów w Supraślu...
Zespół Klasztorny Bazylianów w Supraślu...
Zespół Klasztorny Bazylianów w Supraślu...
Zespół Klasztorny Bazylianów w Supraślu...
Supraśl: cerkiew Zwiastowania NMP ...
Cudowne źródełko u podnóża Świętej Góry Grabarka w jesiennej mgle.
Miesiąc temu w Pokamedulskim Zespole Klasztornym , w Wigrach.
Miesiąc temu nad Wigrami.
Wejście do głównej cerkwi na górze Grabarka
Las krzyży na górze Grabarka okalający główną cerkiew
W drodze na szczyt góry Grabarki
Cudowne źródełko u podnóża góry Grabarki
Las krzyży na górze Grabarka.
Jeden z krzyży na górze Grabarka.
Miejsce na którym stała spalona cerkiew na górze Grabarka