Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Galeria: piotr55 [profil]Włącz pokaz slajdów

 
Złoty Potok. Staw Irydion na tle parku.
Złoty Potok. Lwy strzegące wejścia do Pałacu Raczyńskich.
Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku.
Złoty Potok. Widok na Pałac Raczyńskich znad stawu Irydion.
Złoty Potok. Pałac Raczyńskich.
Brama Twardowskiego w lasach złotopotockich.
Ruiny zamku Olsztyn na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
Skały jurajskie pod ruinami zamku w Olsztynie kCzęstochowy.
Widok na wieżę zamku Olsztyn.
Ostaniec-skały jurajskie w obrębie zamku Olsztyn.
Fragment ruin zamku Olsztyn kCzęstochowy.
Ruiny warowni Olsztyn kCzęstochowy.
Wieża zamku Olsztyn.
Ruiny zamku Olsztyn pod Częstochową.
Leśniów. Zespół klasztorny OO.Paulinów.
Leśniów. Figura Michała Archanioła.
Wodok na sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej.
Leśniów. Pomniki sakralne w przyklasztornym parku pielgrzyma.
Leśniów. Kolumna z figurą NMP.
Statua NMP spogladająca na wieże kościoła OO.Paulinów w Leśniowie.